Spolne in reproduktivne pravice: politični, družbeni in zdravstveni vidiki

Simpozij je namenjen tematiziranju stanja spolnih in reproduktivnih pravic v Sloveniji in v regiji, pregledu zgodovinskega razvoja in dosežkov, analitičnemu ovrednotenju stanja v medicini in politizacije teh pravic v sedanjem času in o potrebnih nadaljnjih korakih za dosledno zagotavljanje teh pravic v bodočnosti. Pri tem je fokus konference na vseh med seboj povezanih vidikih tega vprašanja – od pravnih, političnih, družbenih, psiholoških do medicinskih in zdravstvenih. Poleg opisane osrednje teme znanstvenega simpozija, so na simpoziju dobrodošli tudi prispevki z drugimi temami, povezanimi s seksualnostjo.

Kraj: Filozofska fakulteta UL, predavalnica 233

Kdaj: 24. marec 2023 ob 9:00

Prijavnica: Klikni tu

 

Program simpozija

9:00 
Nagovor predsednice Slovenskega seksološkega društva Tine Kogovšek
 
9:05 – 10.00 
1) Vesna Leskošek: Pregled zakonodajnih sprememb glede pravice do abortusa na poti do liberalizacije 
2) Gaja Lukacs Čufer: In živela je srečno do konca svojih dni: Problematizacija abortusa v Drugem spolu 
3) Tanja Kovačič: Odločitev za starševstvo po poškodbi hrbtenjače: reproduktivne pravice oseb s hendikepom 
 
10.0 – 10.30 Odmor za kavo 
 
10.30 – 11.30 
1) Iztok Šori, Leja Markelj: Poklicna tveganja v seksualnem delu v Sloveniji
2) Živa Gornik: Študentska populacija, seksualno delo in OnlyFans 
3) Jerneja Kolbl: Spolna zloraba in spolno nasilje nad hednikepiranimi osebami 
 
11.45 – 13.30 
1) Gabrijela Simetinger: Kaj je vaginizem, njegova obravnava in zdravljenje
2) Maša Bunderla, Ana Marija Sobočan, Gabrijela Simetinger: Miti o spolnosti 
3) Maja Vehar: Smernice spolnovzgojnega dela od 50. do 70. let 20. stoletja v Sloveniji 
4) Tea Hvala: Kviz o spolnosti: Vsak dan 8. marec
 
Znanstveni simpozij je organiziran v sodelovanju z Oddelkom za sociologijo Filozofske fakultete UL v okviru programske skupine P6-0194 (Problemi avtonomije in identitet v času globalizacije) in temeljnega projekta J5-2556 (Poklicna tveganja v seksualnem delu na presečiščih političnega okvirja in družbene stigme), ki ju financira ARRS.
 
***

Evropski parlament (EP) je junija leta 2021 sprejel resolucijo »Spolno in reproduktivno zdravje in pravice v EU v povezavi z zdravjem žensk«, ki te pravice opredeli kot osnovne in določi, da jih države članice ne smejo ogrožati, jih krčiti ali celo odpraviti. Ogrožanje teh pravic EP opredli kot dejanja nasilja nad ženskami in deklicami in jih razume kot oviro pri zagotavljanju enakosti med spoli. EP s to resolucijo države poziva k zagotavljanju visoke ravni spolnih in reproduktivnih pravic, h kakovostnemu in dostopnemu zdravstvenemu varstvu in k odstranitvi vseh ovir pri zagotavljanju teh pravic. Spolne in reproduktivne pravice vključujejo pravico do strokovno opravljenega in varnega abortusa na zahtevo, do dostopne kakovostne in raznolike kontracepcije, do strokovnega svetovanja v zvezi s kontracepcijo in do izobraževanja o spolnosti v osnovnih in srednjih šolah.

Čeprav smo na področju spolnih in reproduktivnih pravic v zahodnem svetu v zadnjih nekaj desetletjih dosegli pomemben civilizacijski napredek, je ponovna aktualizacija vprašanj, povezanih s prepovedjo abortusa v ZDA, na Poljskem in drugod pokazala, kako so pravice, povezane s seksualnim državljanstvom, hitro lahko predmet populističnih in avtoritarnih politik in kako se tisto, kar se je zdelo skorajda nevprašljivo, ponovno postavlja pod vprašaj. Ob poskusih ukinjanja že priznanih pravic, se hkrati še vedno soočamo tudi z družbenimi skupinami, ki so še vedno izvzete iz spolnih in reproduktivnih pravic. V spolne in reproduktivne pravice bi bilo treba vključiti specifične pravice lezbijk, gejev, transspolnih in interspolnih mladih in odraslih, ki so v mnogih državah po svetu in tudi v Sloveniji pogosto neprepoznane ali negirane.
 
Simpozij je namenjen tematiziranju stanja spolnih in reproduktivnih pravic v Sloveniji in v regiji, pregledu zgodovinskega razvoja in dosežkov, analitičnemu ovrednotenju stanja v medicini in politizacije teh pravic v sedanjem času in o potrebnih nadaljnjih korakih za dosledno zagotavljanje teh pravic v bodočnosti. Pri tem je fokus konference na vseh med seboj povezanih vidikih tega vprašanja – od pravnih, političnih, družbenih, psiholoških do medicinskih in zdravstvenih. Poleg opisane osrednje teme znanstvenega simpozija, so na simpoziju dobrodošli tudi prispevki z drugimi temami, povezanimi s seksualnostjo.

»Počutim se kot napaka. Zakaj ne morem imeti spolnega odnosa? Najhuje je, ker to vpliva na moj odnos z Davidom, s katerim sem poročena 5 let. Nikoli ga nisem bila sposobna spustiti vase in sedaj si tudi na ta način zelo želim njegove bližine. Imam slaba prepričanja o sebi, počutim se ujeto. Nobena literatura, ki sem jo prebrala o seksu, ne govori o tem. Mama pritiska name, kdaj mislim imeti družino. Kako naj postanem noseča?«

Katja ima vaginizem.

Preberite več: Vaginizem