Članki

Izbrani znanstveni članki članic in članov Slovenskega seksološkega društva

PREGLED SEKSOLOŠKEGA RAZISKOVANJA

  • ŠVAB, Alenka, BERNIK, Ivan, KUHAR, Roman. 2010. Raziskovanje spolnega vedenja v Sloveniji. Družboslovne razprave 26(65): 25-43.
  • ŠVAB, Alenka, ŠTULHOFER, Aleksandar, LANDRIPET, Ivan, BAĆAK, Valerio, BERNIK, Ivan, KUHAR, Roman. 2011. Research on young people's sexuality in Croatia and Slovenia, 1971-2008: a systematic overview. Annales, Ser. hist. sociol. 21(1): 137-152.

SPOLNOST IN SEKSUALNA KULTURA 

  • ŠVAB, Alenka. 2010. Med tradicionalno in permisivno seksualno kulturo : percepcije seksualnosti in prisotnost seksualnih imperativov pri študentkah. Družboslovne razprave 26(65): 65-83.
  • BERNIK, Ivan. 2010. Spolnost v času individualizma in racionalnosti. Družboslovne razprave 26(65): 7-24.

SEKSUALNE DISFUNKCIJE

  • RAHNE-OTOREPEC, Irena, SIMETINGER, Gabrijela. Sexual dysfunctions in out-patients' clinic for sexual dysfunctions and relationship problems in Slovenia. V: Sexologies : Abstract of the 10th Congress of the European Federation of Sexology, Sexology Past, Present and Future: Celebrating a Century of the Multidisciplinary Science of Sex, 9-13.may 2010, Porto. European journal of sexology and sexual health, May 2010, Vol.19 – Supplement n1, S87.
  • RAHNE-OTOREPEC, Irena, SIMETINGER, Gabrijela. Sexual dysfunctions in out-patients' clinic for sexual dysfunctions and relationship problems in Slovenia. V: The Journal of Sexual Medicine : Proceedings from the 20th World Congress of Sexual Health Glasgow, United Kingdom, June 12–16 2011. Official Journal of The International Society for Sexual Medicine, June 2011, Vol.8 – Supplement n3, 257

SPOLNOST IN INTERNET

  • KUHAR, Roman, KOGOVŠEK, Tina, ŠVAB, Alenka. 2010. Ljubezen na prvi klik: uporaba interneta za spoznavanje intimnih in seksualnih partnerjev. Družboslovne razprave 26(65): 45-64.
  • KOGOVŠEK, Tina, ŠVAB, Alenka, KUHAR, Roman. 2011. Intimacy transformed? : perceptions of love, intimacy and partnership among on-line daters in Slovenia. Annales, Ser. hist. sociol. 21 (1): 177-186.

SPOLNOST IN MLADI

SPOLNOST IN ŽENSKE

  • ŠVAB, Alenka. 2011. Perceptions of sexual reciprocity in female university students in Slovenia. Annales, Ser. hist. sociol. 21(1): 167-176. 

SEKSUALNE MANJŠINE

HIV IN AIDS
SEKSUALNOST IN POLITIKA
  • KUHAR, Roman. 2011. Resisting change: same-sex partnership policy debates in Croatia and Slovenia. Südosteuropa 59(1): 25-49.

Knjige

Izbrane znanstvene monografije članic in članov Slovenskega seksološkega društva

HIV IN AIDS 


SPOLNOST IN POLITIKA