Spolna medicina: kaj in za koga?

Pišeta: Gabrijela Simetinger, Irena Rahne Otorepec

Spolna medicina je veda, ki se ukvarja z vplivom psiho-fiziologije, intimnih odnosov, družbenih in kulturoloških dejavnikov, razvojnih učinkov, spolne usmerjenosti in raznolikosti, spolne identitete ter med-spolnih razlik na spolno funkcijo. Poleg tega jo zanimajo spolne izkušnje moških in žensk vseh starosti, tako posamezno kot tudi v kontekstu partnerskih odnosov. Njen cilj je ponovna vzpostavitev ali izboljšanje spolne funkcije, optimizacija spolne izkušnje in dobrega počutja ter osebnega, kakor tudi medosebnega zadovoljstva v spolnosti.

Razvoj znanj in klinične prakse s področja človekove spolnosti v Evropi in svetu v zadnjih desetletjih je utemeljil potrebo po novi medicinski stroki. Čeprav se področje spolne medicine delno pokriva z urologijo, ginekologijo, psihiatrijo, interno medicino, družinsko medicino, nevrologijo ter dermatovenerologijo, obstajajo določeni vidiki, ki jih nobena od zgoraj naštetih vej medicine oziroma specializacij do sedaj ni ustrezno obravnavala. Razvoj spolne medicine je posledica čedalje večjih zahtev javnosti po ustrezni obravnavi in zdravljenju težav v spolnosti, tudi kot posledica povečanega zavedanja o pomenu spolnega zdravja. Poleg tega je bilo opravljenih čedalje več raziskav na področju seksualnosti in spolnih problemov ter se je razvijala klinična praksa v spolni medicini, z namenom, da bi vsakomur zagotovili optimalno izražanje in dojemanje spolnosti. Hiter razvoj znanja in veščin, ki jih potrebuje zdravnik, da zagotovi ustrezno obravnavo ženskam, moškim, parom s spolnimi skrbmi ter osebam s težavami spolne identitete, je privedel do razvoja spolne medicine. V okviru UEMS (evropskega združenja zdravnikov specialistov) se je vzpostavilo šolanje zdravnikov na nivoju evropske sub-specializacije in zaključni sub-specialistični izpit s tega področja, s katerim zdravnik pridobi kompleksna znanja in veščine za delo na področju spolne medicine. Čeprav imajo nekatere evropske države (npr. Nizozemska) že priznano nacionalno izobraževanje in licenco iz spolne medicine, vzporedno z razvejano klinično prakso v okviru javnega zdravstvenega sistema, do sedaj še ni bilo mednarodno priznanega izobraževanja in akreditacije za zdravnike, ki se ukvarjajo s tem področjem. Leta 2004 se je osnovala Evropska akademija za spolno medicino (EASM – European Academy of Sexual Medicine) na pobudo takratnega predsednika Evropskega združenja za spolno medicino (ESSM – European Society for Sexual medicine). Poletna šola spolne medicine se je začela leta 2007 v Oxfordu in je omogočila izbranim zdravnikom iz vsega sveta dva-tedensko intenzivno izobraževanje.

EASM je kasneje ustanovila multidisciplinarni odbor (Multidisciplinary Joint Committee on Sexual Medicine - MJCSM), katere člani so učitelji iz naslednjih evropskih združenj: European Board of Urology (EBU), European Board and College of Obstetrics and Gynaecology (EBCOG) ter UEMS Section of Psychiatry. Član MJCSM je bil tudi pokojni psihiater prof. dr. Slavko Ziherl. Namen MJCSM je preučevanje, vrednotenje in poenotenje spolne medicine v Evropi na najvišji možni ravni. Te cilje dosega s postavitvijo izobraževalnih standardov za izobraževalne ustanove in ohranjevanjem le-teh; z določitvijo minimalnih zahtev za usposabljanje oziroma izobraževanje; z objavo evropskega kurikuluma; z določitvijo pravil za akreditacijo izobraževalnih aktivnosti ter s sistematskim ocenjevanjem za priznanje kvalitete, tako za posameznika kot izobraževalno ustanovo.

V oktobru 2011 je UEMS odobril spolno medicino kot eno od multidisciplinarnih medicinskih strok (kot so na primer urgentna medicina, intenzivna medicina ali klinična genetika) in dal zeleno luč za opravljanje prvega evropskega izpita iz tega področja. Iz Slovenije sva 5.12.2012 v Amsterdamu uspešni opravili izpit in pridobili naziv FECSM (Fellow of European Committee on Sexual Medicine) Irena Rahne-Otorepec, dr.med., specialistka psihiatrije in asist. Gabrijela Simetinger, dr.med., soc. delavka, specialistka ginekologije in porodništva, obe aktivni članici Slovenskega seksološkega društva.

V Sloveniji se začenja novo obdobje seksologije in spolne medicine. Avtorici prispevka si bova prizadevali, da bi tudi v Sloveniji razvoj tega področja sledil evropskim smernicam v dobrobit vsem ljudem, ki trpe zaradi težav na področju spolnosti.

Slovensko seksološko društvo bo v tednu od 20. do 24. maja (v so-organizaciji s Fakulteto za družbene vede, Fakulteto za socialno delo ter Psihiatrično kliniko) gostilo ugledno ameriško seksologinjo in spolno terapevtko dr. Leonore Tiefer.

Leonore Tiefer je avtorica preko 150 znanstvenih člankov in nekaj knjig. Je raziskovalka, terapevtka in aktivistka na več področjih seksualnosti. Doktorirala je leta 1969, kasneje je specializirala klinično psihologijo na področju seksualnih in spolnih izhodišč. Zaposlena je bila v več klinikah, kjer je razvijala področje ženske seksualnosti, bila je so-direktorica Sex and Gender Clinic. Sedaj kot izredna profesorica psihiatrije predava na dveh univerzah in ima privatno psihoterapevtsko prakso na področju seksualnosti. Njeno področje interesa je še posebej medikalizacija ženske in moške seksualnosti. Je mednarodno aktivna in odmevna avtorica, terapevtka in aktivistka. Več o njej lahko preberete na njeni spletni strani.

Imela bo dvoje predavanj in delavnico.

(1) V ponedeljek (20.5.) na Fakulteti za družbene vede, predavalnica št. 3 (od 10h do 11:30): The Medicalization of Sexuality: Biopolitics in the Bedroom.

Prost vstop.

(2) V sredo (22.5.) na Psihiatrični kliniki, v EIPT predavalnici, II. nadstropje Centra za klinično psihiatrijo, Studenec 48, Ljubljana:

PROGRAM:

17.00 prof. dr. Leonore Tiefer: Growth of sexology as a research and treatment profession in the postwar world
17.45 prof. dr. Irena Rahne Otorepec: Bio-psiho-sociološko razumevanje spolne želje
18.15–19.00 Razprava

Kotizacija: 50 EUR.
Prijave: E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.
Informacije: Silva Potrato, T: 01 587 21 00, E: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.

(3) Delavnica na temo "Nov pogled na ženske spolne težave: Ideje onkraj medikalizacije" bo potekala v četrtek, 24. maja 2013 od 17:00 do 19:30 v Ljubljani (natančna lokacija je odvisna od števila prijavljenih. O lokaciji boste obveščeni po elektronski pošti).

Spolno življenje žensk je zelo pestro, čeprav se kdaj izgubi v temni senci spolnih težav. Tokratna interaktivna delavnica se bo dotikala konflikta medikalizacije ženskih spolnih težav v zahodni kulturi. Na delavnici bomo skušali zaobjeti kulturne, ekonomske in politične silnice, ki pomembno vplivajo na ženska seksualna pričakovanja.

Delavnica se bo odvijala v angleškem jeziku, dostopen bo prevajalec. Cena delavnice je 10 eur. Prijava je obvezna in sicer na elektronski naslov: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Potrebujete Javascript za pogled.