Zgodovina raziskovanja spolnega vedenja v Sloveniji

Slovensko seksološko društvo v sodelovanju z Oddelkom za sociologijo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani v okviru podiplomskega predmeta Sociologija spola in spolnosti

vljudno vabi na okroglo mizo

Zgodovina raziskovanja spolnega vedenja v Sloveniji

Okrogla miza bo v ponedeljek, 12. novembra 2012, ob 18. uri v Modri sobi na Filozofski fakulteti v Ljubljani.

V Sloveniji nimamo tradicije raziskovanja spolnega vedenja, kakršno poznamo na Zahodu. Prve domače raziskave segajo v začetek devetdesetih let dvajsetega stoletja, pred tem pa so se izvajale raziskave kontracepcijskega in reproduktivnega vedenja, niso pa vključevale vprašanj o spolnem vedenju. Medtem ko so javnozdravstvene raziskave na tem področju - teh je največ - zasnovane problemsko in so usmerjene predvsem v rizično spolno vedenje, je nekaj redkih družboslovnih raziskav usmerjeno v pozitivnejše vidike spolnega vedenja, kot je na primer vprašanje seksualnega zadovoljstva.

Na okrogli mizi bomo razpravljali o okoliščinah, v katerih so nastajale prve raziskave o spolnem vedenju v Sloveniji, se dotaknili aktualnih vprašanj spolne vzgoje in izobraževalnih kampanj na tem področju ter iskali sinergije med javnozdravstvenimi in družboslovnimi pristopi k raziskovanju spolnega vedenja v Sloveniji.

Na okrogli mizi bodo sodelovali avtorice in avtorji prvih raziskav o spolnem vedenju v Sloveniji: Katja Stražiščar, Milena Skubic, Bojana Pintar, Irena Klavs, Dunja Obersnel Kveder, Evita Leskovšek in Ivan Bernik.

Okroglo mizo bo povezoval Roman Kuhar.