Predavanje Sociološki vidiki intimnih življenjski stilov študentov in študentk

Slovensko seksološko društvo v sodelovaju s Cafejem Open vabi na predavanje

Sociološki vidiki intimnih življenjski stilov študentov in študentk

Predstavitev preliminarnih rezultatov raziskave bo v torek, 23. oktobra 2012 ob 19. uri v Cafeju Open, Hrenova 19, Ljubljana.

Čeprav raziskovanje spolnega vedenja v Sloveniji ni povsem nepopisan list, ne moremo trditi, da v Sloveniji obstaja sistematično raziskovanje tega področja, sploh ne v družboslovju. Nekaj več raziskav na to temo je bilo narejeno v okviru javnozdravstvenih prizadevanj spremljati spolno vedenje predvsem mladih - ti so namreč pogosto razumljeni kot "ranljiva skupina", ki šele vstopa v svet spolnosti. Lansko leto pa je bila v Sloveniji izvedena prva obširnejša raziskava spolnega vedenja študentk in študentov, ki jo je vodila izr. prof. dr. Tina Kogovšek in pri kateri je bil poudarek predvsem na socioloških vidikih tega vprašanja, čeprav v vprašalniku niso manjkala tudi klasična javnozdravstvena vprašanja.

Avtorji sociološkega dela raziskave - izr. prof. dr. Tina Kogovšek, izr. prof. dr. Alenka Švab. red. prof. dr. Ivan Bernik in izr. prof. dr. Roman Kuhar bodo predstavili nekaj preliminarnih rezultatov raziskave. Pri tem bodo pozorni predvsem na razlike med spoloma in razlike glede na spolno usmerjenost študentk in študentov.