Pogovor z Ivanom Bernikom in Ireno Klavs

Slovensko sociološko društvo in Slovensko seksološko društvo vabita na pogovor z

Ivanom Bernikom in Ireno Klavs,
avtorjema knjige Spolno življenje v Sloveniji (Aristej, 2011).

Pogovor bo v sredo, 5. septembra 2012 ob 17. uri v Trubarjevi hiši literature na Stritarjevi ul. 7 v Ljubljani.

Podatki, predstavljeni v knjigi Spolno življenje v Sloveniji (Maribor: Aristej, 2011), kažejo, da v Sloveniji ni prevladujočega vzorca spolnega vedenja, ampak soobstaja več različnih vzorcev. Očitne so predvsem razlike med generacijami in med spoloma. Poleg tega je za Slovenijo značilno – kot je mogoče razbrati iz medgeneracijskih primerjav – razmeroma hitro spreminjanje družbene in kulturne organiziranosti spolnosti. Po pestrosti in spremenljivosti vzorcev spolnega življenja je Slovenija močno podobna družbam zahodnega sveta.

Ob upoštevanju temeljnih ugotovitev knjige in opirajoč se na pojme, ki se uporabljajo zlasti pri raziskovanju družbene modernizacije, lahko spreminjanje spolnega vedenja in z njim povezanih stališč v Sloveniji v zadnjih treh desetletjih prejšnjega stoletja opišemo kot postopno individualizacijo in racionalizacijo (tudi) tega družbenega področja. Poleg tega je na družbeno in kulturno organiziranost spolnosti vplivala tudi težnja k povečevanju enakosti med spoloma. V osrčju teh sprememb je bilo predvsem povečevanje pestrosti spolnega vedenja oziroma povečevanje možnosti avtonomnega oblikovanja osebnih spolnih življenjskih stilov, ki pa nimajo vsi enake družbene legitimnosti.

Z avtorjema se bo pogovarjal Roman Kuhar. Vljudno vabljeni!