Osnovne dejavnosti in naloge

Izobraževanje

Strokovno delovanje izobraževanja s področja spolnosti in spolnega in reproduktivnega zdravja v vzgojno-izobraževalnih institucijah.
Več...

Raziskovanje

Spremljanje rezultatov seksološkega raziskovanja doma in v tujini ter skrb za njegovo družbeno uveljavljanje in ustrezno družbeno vrednotenje.
Več...

Osveščanje

Prirejanje konferenc, posvetovanj, simpozijev in predavanj na temo, družbenih vprašanj in težav s področja človeške seksualnosti.
Več...

Promocija

Razvijanje in uveljavljanje seksologije kot stroke in znanstvene discipline ter utrjevanje njene vloge v družbenem življenju Slovenije.
Več...

Naslov
Kardeljeva ploščad 5, 1000 Ljubljana
E-naslov
seksolosko.drustvo@gmail.com